search
מעונות יום אמונה
אלבומים>אלבומים - תשע"ב>אלבומים - מעון יבנה - תשע"ב>

מסיבת חומש

המסיבה נפתחה בדברי תורה מענייני פרשת השבוע. ההורים והילדים היו מרותקים לדברים שנאמרו, והודו לרב יוסי דעה המלוה את ילדי המעון מזה שנים רבות. בהמשך למדו המשתתפים מדף המקורות השבועי המיועד לגיל הרך, וישמו עבודת יצירה אשר צוינה בעלון.

קדמו למסיבה הכנות, שכללו הכנת תיבת נח - בהתאם לפרשה בה התקיימה, יצירת ספרי תורה קטנים העשויים סוכריות, ספר תורה גדול עשוי שוקולד וכתרים לילדים.