search
מעונות יום אמונה'אמונה בפייסבוק

רוצים להישאר מעודכנים? לחצו אהבתי (Like) בעמוד אמונה בפייסבוק

יו"ר אמונה קוראת: 'לעודד שיחה במקום שנאה'


לקראת ימי בין המצרים, ליאורה מינקה, יו"ר אמונה בטור שהתפרסם בעיתון ישראל היום: "אחד ההסברים לניגוד נעוץ באופייה של התורה. בעובדה שמדובר במערכת אידיאליסטית המחויבת באורח חד־משמעי לערכיה. כשאנשים מדקדקים בקוצו של יו"ד, ולא מוכנים לסטות כמלוא הנימה מאמונתם ומדרכם, כמעט באופן אוטומטי הם פוסלים את האחר ומייצרים לעצמם זהות על ידי ההנגדה.

המחלוקת היא מיסודות האמונה. לא רק מותרת, אפילו רצויה. התפתחות רוחנית ודתית מתרחשת מתוך שיח וסיג, מפני שלא רק דעתי היא הנכונה ולא רק אמונתי היא השלמה; גם מי שחולק עלי מבטא, ככל הנראה, חלק אחר מאותה אמת או אמונה, ששייכות גם לי".

לקריאת המאמר המלא 
לקריאת המאמר בשפה האנגלית 

 


לארכיון כתבות השבוע

 
  שבת מטות מסעי
   
  ירושלים 19:10   20:26
  תל אביב 19:25   20:29
  חיפה 19:18   20:30